Lämna feedback
 • Alla Kategorier
 • Barnfamilj
 • Bil, båt & fordon
 • Bygg & trädgård
 • Datorspel & TV-spel
 • Datorer & datortillbehör
 • Film, musik & böcker
 • Hemelektronik & media
 • Hälsa & skönhet
 • Möbler & inredning
 • Kläder, skor & accessoarer
 • Konst & samlarföremål
 • Mobiltelefoner & tillbehör
 • Musikinstrument & utrustning
 • Sport & Fritid
 • Övrigt
 • Hela Sverige
 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gotland
 • Gävleborg
 • Halland
 • Jämtland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Skåne
 • Stockholm
 • Södermanland
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra Götaland
 • Örebro
 • Östergötland

Användarvillkor

Inledning

Detta avtal gäller för samtliga tjänster på www.traidy.se och samtliga dess underdomäner.

Användare

Alla användare (användaren) som publicerar material på traidy.se (sidan) tilldelas ett användarkonto för att kunna uppdatera och avsluta sin annons och hantera ytterligare annonser. När användaren publicerar sin första annons godkänner användaren detta användaravtal i sin helhet. Eventuella ändringar i avtalet gäller alla annonser publicerade efter dess att ändringarna är publikt tillgängliga på sidan, även i detta fall accepterar användaren avtalet genom publicering av nytt annonsmaterial.

Lagring av personuppgifter

Traidy.se försäkrar att all information om användare kommer att lagras skyddat från insyn med både fysiska och tekniska medel.

Användarinformationen kommer inte att tillgängliggöras någon tredje part i någon omfattning.

Om olagligheter förekommer i annonserna hjälper traidy.se polis och övriga myndigheter att komma i kontakt med berörd användare.

Avtalsvillkor

Giltighetstid

Avtalet görs gällande från det tillfälle då användaren registreras som medlem på sidan tills dess att medlemskapet avslutas. Användaren har när som helst möjlighet att avsluta sitt medlemskap genom att ta kontakt med traidy.se per e-post. Användaren kan inte avsluta sitt medlemskap under perioden då användaren har annonser publicerade.

En användare som bryter mot avtalet kan komma att avstängas från sidan i sin helhet. En användare som blivit avstängd har inte rätt att skapa ett nytt konto eller använda någon annans konto utan uttrycklig tillåtelse från traidy.se.

Traidy.se förbehåller sig rätten att efter egen bedömning avsluta en användares medlemskap utan förvarning.

Traidy.se förbehåller sig rätten att efter egen bedömning upphöra att tillhandahålla sidan och därmed avsluta samtliga medlemskap.

Avtalsändringar

Ändringar i avtalet görs gällande trettio (30) dagar efter att de nya avtalsformuleringarna görs tillgängliga på sidan. Alla publiceringar skall göras enligt det avtal som för stunden är aktullt och som tillgängliggjorts på sidan. Justeringar av avtalet som görs för att följa ny svensk lagstiftning så som tillägg i listan över olagliga/förbjudna produkter kan göras utan varsel och kan i allvarliga fall leda till att annonser avslutas innan ursprunglig utgångstid.

Regler för annonsering

Tillgänglighet och tillgängliggörande

Traidy.se presenterar vid godkänd betalning användarens annonsmaterial. Annonsmaterialet finns därefter tillgängligt under 180 dagar eller tills dess att användaren aktivt väljer att förkorta eller avsluta publiceringen.

Moderering och filtrering

Annonser genomgår en automatisk filtrering vid publicering och kan i det skedet eller när som helst därefter modifieras eller tas bort från sidan utan användarens medgivande om annonsinnehållet bryter mot villkoren för annonsinnehåll presenterat nedan. Användaren får i möjligaste mån en möjlighet att göra justeringar av innehållet innan en återpublicering av annonsen inom den ursprungliga publiceringstiden. Vid allvarliga brott mot annonsvillkoren kan annonsen och användaren stängas av från sidan i sin helhet.

Ersättning

I den situation då traidy.se misslyckas med att tillhandahålla annonsmaterialet i delar eller i sin helhet utgår aldrig någon ersättning större än av användaren erlagd annonkostnad. Traidy.se tar inget ansvar för uteblivna intäkter eller liknande ekonomiska effekter av en förkortad eller utebliven publicering av användarens annonsmaterial.

Annonsinnehåll

Annonstyper

Privatannonser får endast publiceras av privatpersoner. Privatannonsen får endast kommunicera försäljning av eller önskat köp av en produkt eller tjänst för privat bruk.

Företagsannonser får ske av registrerade företag, efter godkännande från traidy.se. Traidy förbihåller sig rätten att neka annonsörer som har verksamhet som kan verka stötande eller strida mot de etiska regler som gäller på traidy.se. Länkar i annonsen får enbart gå till relevant information om den utannonserade produkten. Generell länkning, t ex till företagets webbsida är ej tillåten.

Produktbeskrivning

Annonsens innehåll skall i sin helhet korrekt beskriva produktens egenskaper och skick. Produktbeskrivningen får inte innehålla medvetet missledande formuleringar eller hänvisningar till andra produkter som kan missuppfattas som gällande den aktuella produkten.

Länkar

Produktbeskrivningen får innehålla hyperlänkar till andra webbsidor under förutsättning att sidorna innehåller relevant kompletterande information för annonsen. Länkarna får inte leda till andra konkurrerande webbplatser till traidy.se.

Bilder

Bilderna skall föreställa det aktuella föremålet. Om bilder används som är av en liknande produkt skall detta framkomma tydligt i bilden. Användaren måste äga upphovsrätten till alla bilder som publiceras eller ha upphovsrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd för publiceringen. Vid publicering av bilder överlåts rättigheterna till bilden till traidy.se för att brukas fritt på sidan och i övrigt material från traidy.se så som e-postutskick och liknande.

Kategorier

Annonsen ska publiceras i den kategori och underkategori som bäst beskriver produkten. Traidy.se förbehåller sig rätten att flytta annonser mellan kategorier vid behov.

Vid den situation att fler kategorier tillkommer under annonsens livslängd får annonsen ligga kvar i sin ursprungliga kategori även om nya kategorier bättre beskriver produkten.

Stötande innehåll

Material som kan uppfattas stötande i bilder eller fritext kan komma att tas bort av representanter för traidy.se. Upprepade publiceringar av stötande innehåll kan leda till avstängning av användare från sidan.

Upphovsrätt

Vid publicering av annons överlåts alla rättigheter till associerad bild och text till traidy.se. Text och bild kan komma att återanvändas på sidan och dess associerade verksamheter.

Ansvar

Användaren ansvarar personligen för innehållet i annonsen. Traidy.se tar inget ansvar för den faktiska varan eller tjänsten som överlämnas/förmedlas mellan säljare och köpare. Alla reklamationer av varor skall göras till annonsören.