Kampanj: Stöd MST:s kamp för rätten till jord!

Organisation: Latinamerikagrupperna
Beskrivning:
Brasilien är ett av världens mest ojämlika länder. En procent av landets befolkning äger närmare hälften av den odlingsbara marken i landet. Enorma landarealer används till att producera soja som går på export till köttindustrin i väst samtidigt som miljontals människor saknar mark att odla och lever i fattigdom och hunger.
Den brasilianska regeringen har fattat beslut om en jordreform för att fördela jord och ge jordlösa på landsbygden möjlighet till försörjning. Jordreformen går dock långsamt och många stora jordägare bekämpar aktivt de som försöker kräva sin lagliga rätt till jord.
Organisationen MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – De jordlösas rörelse) arbetar med att organisera och stödja de som kämpar för rätten till jord och försörjning.
Latinamerikagrupperna stödjer MST – och du kan göra det du också!
Läs mer om MST:s arbete här:
http://latinamerikagrupperna.se/regnskog-skovlas-for-att-ge-billigt-kott-i-Sverige-
Se en film om MST:s arbete här: http://www.youtube.com/watch?v=QLQrWnIZ0eI
Startdatum: 2010-09-22
Slutdatum: 2010-11-24
Insamlat: 5.68/5000 kr
INAKTIV